קירות בטון תומכים

 1. ניקוי הקירות מעודפי בטוןברזלשמנים ואבק.
 2. תיקוני סגרגציה ושברים בטקסטורת האבן.
 3. שאריות ברזל יש לחתוך לעומק בעזרת משחזת זוויתאת הברזל החתוך מכסים בעזרת אפוקסי דו קומפוננטי.
 4. להתיז בעזרת מרסס ידני  או ארלס סילר איטום על בסיס סילוקסן (כגון סילקו 100כ-250 גרלמ"ר ולחכות יום לייבוש.
 5. יש להתיז צבע על בסיס גומי מוכלא (כגון אבניר של נירלטע"פ הגוון שיבחר ע"י האדריכל עד לכיסוי מושלם של הקירותעובי שכבת הצבע הוא לפחות 750 ג"ר למ"ר.
 6. יש להמתין 6 שעות לפחות לפני המשך טיפול. לאחר הייבוש יש לרסס בצבע זהה (אבניר או נירוקריל 100 של נירלט או צבע דומהאך בגוון שונה על מנת לקבל גיוונים.
 7. ניתן לקבל ליווי טכני ע"י מומחי חברת נירלט.
 8. בכל שאלה ניתן לפנות לחברת אבן סלע בע"מ. 08-8596654

מפרט זה מתאים לצביעת קירות תומכים אשר יש חשש לחדירת רטיבות מגב הקיר.

 

קירות בטון גלויים (לא קיר תומך)

 1. ניקוי הקירות מעודפי בטוןברזלשמנים ואבק.
 2. תיקוני סגרגציה ושברים בטקסטורת האבן.
 3. שאריות ברזל יש לחתוך לעומק בעזרת משחזת זוויתאת הברזל החתוך מכסים  בעזרת אפוקסי דו קומפוננטי.
 4. להתיז (או גלילהפריימר X מדולל 30% טרפנטין בשכבת יסוד.
 5. לאחר יבוש 6 שעות ומעלה (לסעיף 4) צבע עליון נירוקריל – 100 בגוון עפ"י בחירת האדריכל לכיסוי מלא .
 6. לגיוונים יש להתיז לאחר יבוש הצבע העליון כ – 6 שעות (בסעיף 5) התזת כתמים בריפרוף וצבע עפ"י בחירת האדריכל.
 7. ניתן לקבל ליווי טכני ע"י מומחי חברת נירלט,או שווה ערך.
 8. בכל שאלה ניתן לפנות לחברת אבן סלע בע"מ בטל' 08-8596654.

מפרט זה מתאים לצביעת קירות בטון (לא קיר תומך).