רכבת ישראל חולדה.קבלן מבצע: טרארמה. תכנון: אדריכלית נוף מרגלית סוכוי

תחנת רכבת חולדה.קבלן מבצע: אברהם יצחק. אדריכלית נוף:מרגלית סוכוי.